Stránka www.gssr.sk je zrušená

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
má novú web-stránku na dvoch nových obsahom identických adresách:

www.geology.sk